Home » ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านมือถือ เพื่อรับเงิน อัพเดทล่าสุด (2021) | ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์

ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านมือถือ เพื่อรับเงิน อัพเดทล่าสุด (2021) | ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์

ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านมือถือ เพื่อรับเงิน อัพเดทล่าสุด (2021)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วันนี้ผมจะมาบอก วิธี ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านมือถือ เพื่อรับเงิน กรณี ถูกเลิกจ้าง หรือ ลาออกปกติ โดย ขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ ของ กรมการจัดหางาน ครับ
ทำยังไง ลองกดดูในคลิป ได้เลยครับ
โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ผมอธิบายไว้ในคลิป เลยครับ
หลังจากขึ้นทะเบียนว่างงานเสร็จแล้ว ต้องกดรายงานตัว ตามกำหนด ด้วยครับ
.
สำหรับคนที่ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานแล้ว อยากสมัครงานใหม่
วิธีทำเรซูเม่ด้วยมือถือแบบง่ายมาก https://youtu.be/b0g2f4dchJQ
.
Facebook: BirdReviewer
https://www.facebook.com/BirdReviewer
.
ขึ้นทะเบียนว่างงาน
ลงทะเบียนว่างงาน
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

Music : Yummy Flavor
Produced by Umbrtone
Provided by UmbrtoneNo copyright music
Video Link: https://youtu.be/tAaFg2ui2c

See also  ภาพแสดงหลังจอภาพล่ม กล้องติดรถยนต์ | รูปจอภาพ

ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านมือถือ เพื่อรับเงิน อัพเดทล่าสุด (2021)

วิธีลงทะเบียนว่างงานแบบออนไลน์(online) เพื่อรับเงินกรณีว่างงาน สำนักงานประกันสังคม


ยื่นว่างงาน ยื่นว่างงานออนไลน์ ลงทะเบียนรับเงินว่างงาน ลงทะเบียนว่างงานผ่านมือถือ ยื่นว่างงานประกันสังคม

วิธีลงทะเบียนว่างงานแบบออนไลน์(online) เพื่อรับเงินกรณีว่างงาน สำนักงานประกันสังคม

EP.157 คนว่างงาน ต้องรู้ \”รายงานตัว ประกันสังคม ผ่าน ออนไลน์\” เรียบร้อยภายใน 1 นาที


คนว่างงาน ต้องรู้ \”รายงานตัว ประกันสังคม ผ่าน ออนไลน์\” เรียบร้อยภายใน 1 นาที
ตามที่ได้จัดทำคลิปการลงทะเบียน ว่างงาน ประสังคม ผ่านออนไลน์ รายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติ ของผู้ประกันตน ม.33 ที่สามารถขอเงินชดเชย กรณีว่างงาน
1.ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น
2.มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้
3.ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
4.ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
5.ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี ดังต่อไปนี้ ทุจริต / ละทิ้ง / ประมาท
6.ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
7.มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
8. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39
ขั้นตอน \”ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน\” ในช่องทางออนไลน์
1. เข้าเว็บไซต์ของ กรมการจัดหางาน (DOE) (empui.doe.go.th)
2. \”ลงทะเบียนเข้าใช้งาน\” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ
3. ทำตาม 4 ขั้นตอนหลักจนครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการก่อนกดขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการลงทะเบียน
4. ผู้ประกันตนฯ จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
5. พิมพ์เอกสาร ดังนี้
ใบนัดรายงานตัว
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.201/7)
6.ยื่นที่สำนักงานประกันสังคม โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.201/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้แก่
1.ธนาคารกรุงไทย 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3.ธนาคารกรุงเทพ
4.ธนาคารไทยพาณิชย์ 5.ธนาคารกสิกรไทย 6.ธนาคารทหารไทยธนชาต 7.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 8.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เอกสารเพิ่มเติม ที่ผมนำไปเพิ่ม
1.หนังสือขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตน กรณีว่างงาน (หนังสือตราครุฑ)
2.ตำแหน่งงานที่แนะนำ
3.หนังสือรับรองจากออกจากงาน
เหลือแค่
รอรับเงินภายใน 7 วัน นับจากที่นายจ้างแจ้งมูลมายังสำนักงานประกันสังคม
(ตามเลขที่และชื่อธนาคารที่ผู้ประกันตนแจ้ง)
หลังจากนั้นรายงานตัวออนไลน์ทุกเดือน
\”เงื่อนไข\” ของผู้ที่จะได้สิทธิประกันสังคมหรือเงินชดเชย ประกันสังคมในกรณีลาออก หรือว่างงานเพราะได้รับผลกระทบจาก \” \”โควิด19\”
1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย
ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง
ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน
วันนี้ครบ 30 วัน รายงานตัวครั้งที่ 2 เรามารายงานตัวออนไลน์ กันเลย โดยหลังจากรายงานตัวแล้ว จะได้เงินประมาณ 5 7 วัน ทั้งนี้ถ้าเงินเข้าจะมาอัพเดพให้ฟังครับ
รายงานตัว ประกันสังคม ออนไลน์
ลงทะเบียนว่างงาน
เงินชดเชย กรณีว่างงาน
ประกันสังคม
ม.33
ขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน
รายงานตัวว่างงาน
ขึ้นทะเบียนว่างงาน
ช่องทางการติดต่อ Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCpdsKpwrmfgbfSoKW3uTGjQ
ช่องทางการติดต่อ Facebook
https://www.facebook.com/Artarai%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2574254996438236
ช่องทางการติดต่อ Instagram
https://www.instagram.com/artarai/

See also  หงมู่พาไปดู : แปลงปลูกไม้ฮวงหัวลี่ ไม้ประดับมงคล คุณนก จ.กาฬสินธุ์ | ฮ วง
See also  \"มาแล้ว\"ซิลิคอนวัลเลย์เมืองไทย : EECi คืบหน้า 90% พร้อมเปิดปี 2564 นี้ !!! | การ สร้าง นวัตกรรม

EP.157 คนว่างงาน ต้องรู้ \

ขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวแล้ว เงินจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่


ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

ขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวแล้ว เงินจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่

แจกเงินเยียวยารอบใหม่ รับ3000บ.นาน3เดือนกดเงินสดได้ ลงทะเบียนตค.นี้ กลุ่มไหนได้ฟังด่วน!8ตค.


ยียวยารอบใหม่ล่าสุดเยียวยา3000แจกเงินสด3000แจกเงินรอบใหม่เยียวยารอบใหม่เยียวยานานจ้างคนละครึ่งเฟส3บัตรคนจนล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดแจกเงิน5000เยียวยา5000เยียวยาผู้ประกันตนแจกเงิน2500เยียวยา2500
เยียวยา10000แจกเงิน2000แจกเงิน3000คนละครึ่งเฟส3เราชนะบัตรคนจนแจกเงินผู้ประกันตนยิ่งใช้ยิ่งได้แจกเงินรอบใหม่แจกเงิน3000เยียวยา3พันเรารักกันเราผูกพันเยียวยา3000เยียวยา4000เยียวยา35000แจกเงิน7000ทั่วไทยโควิดรอบ3คนละครึ่งเฟส3บัตรคนจนม33เรารักกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงิน4000ทั่วไทยเรารักกันเยียวยา4000แจกเงิน7000เราชนะเยียวยา7000ทุกอาชีพเยียวยารอบ2แจกเงินบัตรคนจน7000แจกเงิน3500รับ2เดือนทุกอาชีพเราชนะเแจกเงินรอบ2เราไม่ทิ้งกันรอบ2โควิดรอบ2เยียวยา7500เยียวยาคนว่างงานจากโควิดล็อกดาวน์5จ.เยียวยาผู้ประกันตนเงินค่าคลอดบุตร15000เงินสงเคราะบุตรเดือนละ800แจกของขวัญปีใหม่แจกเงิน3500แจกเงิน3000แจกเงินบัตรคนจน3000แจกเงินรอบ2แจกเงินรอบใหม่แจกเงิน3500คนลพครึ่งแจกเงินของขวัญปีใหม่แจกเงินค15000ค่าคลอดบุตรเงินสงเคราะบุตร800บัตรคนจนล่าสุดแจกเงินคนละ1500บแจกเงินเพิ่มอีก1โครงการแจกเงิน1500คนจนแจกเงินรอบใหม่แจกเงินครอบครัวละ10000บัตรคนจนล่าสุดแจกเงิน3000แจกเงิน1500แจกเงิน5000บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดอนุมัติแจกเงิน3โครงการคนละครึ่งช้อปดีมีคืนบัตรทองเงินช่วยชาวนาไร่ละ1000ประกันรายได้ข้าวแจกเงินคนพิการเพิ่ม200แจกเงินเยียวยาชาวสวนลำไย50000สินเชื่อธกส.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดบัตรคนจนล่าสุดแจกเงิน1500แจกเงิน5000แจกเงิน3500โควิด19แจกเงิน3000คนละครึ่งแจกเงิน1500บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงิน3000ชาวสวนยางเราไม่ทิ้งกันล่าสุดแจกเงินอสม.3500สาระ108
Covid19แจกต่อ3เดือนรับ1500บ.เราไม่ทิ้งกันแจกเงิน5000มาตรการเยียวยา5000
เยียวยา5000ล่าสุดแจกเงิน5000บัตรคนจนข่าวบัตรคนจนล่าสุดข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดไวรัสโคโรน่าเยียวยา5000แจกเงินเด็ก300บาทแจกเงินผู้สูงอายุ3000บาทแจกเงินคนพิการ3000บาทแจกเงินกลุ่มเปราะบาง3000บาทเยียวบัตรประกันสังคม5000บาท
แจกประกันสังคม5000บาท
เยียวยา5000ล่าสุดบัตรประกันสังคมแจก5000บาทมาตรการแจกเงิน1500บัตรคนจนเยียวยา5000บาทบัตรประกันสังคมแจกเงิน5000บาทสาระ108ข่าวเราไม่ทิ้งกันล่าสุดเยียวยา5000แจกเงิน5000แจกเงิน5000เยียวยาโควิด19อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติสาระ108

แจกเงินเยียวยารอบใหม่ รับ3000บ.นาน3เดือนกดเงินสดได้ ลงทะเบียนตค.นี้ กลุ่มไหนได้ฟังด่วน!8ตค.

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *