Home » CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi xin giải thích rõ ràng và chi tiết về hoạt động thu thập thông tin tại Logostyle.vn

Phạm vi sử dụng và dùng thông tin của chúng tôi: thông báo của quý người dùng chỉ được tiêu dùng trong nội bộ của logo style.

Thời gian lưu trữ: Lúc người dùng cung cấp thông báo tư nhân , logo style sẽ thực hành lưu trữ trong hệ thống nội bộ chỉ mất khoảng thực hiện hiệp đồng sản xuất sản phẩm cho quý khách chăm nom quý khách . Hoặc đến lúc Các bạn bắt buộc hủy thông báo cá nhân đã cung cấp cho logo style thì chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin của bạn nữa và cũng sẽ không cung cấp cho bên thứ ba khác.

Khách hàng muốn thay đổi , chỉnh sữa thông báo tư nhân của mình xin vui lòng liên hệ: [email protected]

Hoặc viên chức buôn bán hiện đang liên lạc trực tiếp với quý khác hàng.

Cam kết bảo mật thông báo tư nhân của khách hàng: logo style xin cam kết đảm bảo an toàn thông tin cho quý người muakhông chia sẽ thông báo của Anh chị em cho bất kỳ 1 bên thứ ba nào biết. Quý Các bạn sẽ cảm thấy hài lòng và tin tưởng về chính sách bảo mật thông tin tại chúng tôi.